Zo brengen wij rust in uw hoofd...

Wij transformeren uw bestaande lesmateriaal, in nauwe samenwerking met u en uw docenten, in een nieuwe leerervaring.

BLEND•ed heeft de kennis en ervaring om alle aspecten van de transformatie aan te pakken en op te lossen, resulterend in turn-key oplevering.

in uw eigen LMS of in dat van ons: BLENDedacademy.

Samen ontwikkelen we de modernste responsive e-learning-materialen en bijbehorende lesmaterialen voor gebruik in het klaslokaal. Zo maken we van het leertraject een échte blended ervaring.

Het intellectueel eigendom van het lesmateriaal blijft van uw organisatie.

 

Wij flippen de classroom: in de ‘omgedraaide klas’ wordt de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. De klassikale instructie (kennisoverdracht) wordt online aangeboden; de studenten doen op hun eigen moment en in hun eigen tempo. Het ‘huiswerk’ wordt gezamenlijk in de klas ge- maakt. Hieraan voegen wij als derde stap nog individueel huiswerk toe.

Dit sluit goed aan bij het didactische model van de gradual release of responsibility: de student is in het begin afhankelijk van wat de docent (online) aan kennis overdraagt, en wordt vervolgens door eerst groepsopdrachten onder begeleiding van de docent en daarna individuele opdrachten steeds onafhankelijker van de docent bij het toepassen van nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag.

Indien gewenst kunnen we door middel van ingangstoetsen (het tempo, de diepgang van) de online kennisoverdracht aanpassen aan specifieke groepen binnen de studentenpopulatie.

Docenten en trainers blijven de belangrijkste spelers in moderne educatie, maar hun rol zal veranderen, van 'zender' tot coach en mentor.

Wij kunnen uw docenten en trainers begeleiden bij deze rolverandering.

We kunnen ervoor zorgen dat er  continue interactie is tussen docent of trainer en studenten, ook wanneer de studenten op afstand leren. Docenten en trainers kunnen beschikken over uitgebreide terugkoppeling (analytics) van de digitale activiteiten van studenten; zo kunnen ze het lesmateriaal in bijna-real time aanpassen aan de behoeften van de studenten.